Rank Player Team Save %
1 J. Waite   .913
2 N. Khabibulin   .900
3 S. Langkow   .833