Rank Player Team Shutouts
1 N. Khabibulin   4
2 J. Waite   1
3 S. Langkow   0