Rank Player Team Wins
1 N. Khabibulin   30
2 J. Waite   5
3 S. Langkow   0