Rank Player Team Save %
1 J. Waite   .887
2 N. Khabibulin   .877