Rank Player Team Shutouts
1 J. Waite   0
2 N. Khabibulin   0