Rank Player Team Wins
1 N. Khabibulin   2
2 J. Waite   0